Stomatologia Szczecin prawobrzeże - Konsultacja - Apolonia


Konsultacja

Konsultacja stomatologiczna to najczęściej główny element pierwszej wizyty w Apolonia Dental. Pozwala na zapoznanie się lekarza prowadzącego z sytuacją pacjenta, zwrócenie uwagi pacjenta na jego główne problemy. Niezmiernie ważne są oczekiwania pacjenta co do dalszego leczenia. Jest to doskonały moment na dyskusję z lekarzem, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Na tej wizycie lekarz szeroko omawia plan profilaktyczno - leczniczy, dla każdego pacjenta indywidualny, a także przedstawia możliwości lecznicze i dokonuje wspólnie z pacjentem wyboru.

Na podstawie badań dodatkowych możliwe jest dokładne zaplanowanie leczenia implantologicznego i dalej protetycznego.