Implanty zębów Szczecin - Pantomogram - Apolonia

Pantomogram

Zdjęcie pantomograficzne zębów wykonuje się w celu ogólnej oceny stanu uzębienia, kości wyrostków zębodołowych, zatok szczękowych oraz uwidocznienia zmian chorobowych w szczęce i żuchwie. Jest to badanie radiologiczne zewnątrzustne, którego obraz jest powiększony o około 20 proc. Widoczna jest na nim szczęka i żuchwa oraz uzębienie i sąsiadujące okolice.

Badanie to jako przeglądowe powinno być wykonane przed podjęciem leczenia stomatologicznego, a zwłaszcza protetycznego czy implantoprotetycznego i stanowić nieodłaczną część planu profilaktyczno-leczniczego.

Dzięki powiększonemu obrazowi struktur anatomicznych wyrostków zębodołowych można dokładnie ocenić stan przyzębia, a także określić nieprawidłowości w budowie korzeni zębów, miejsca tzw. zębów zatrzymanych (np. ósemki). Pantomogram wykazuje także stopień mineralizacji zębów i kierunek ich wyrzynania.

Wskazaniem do wykonania zdjęcia pantomograficznego są wszelkie urazy szczęki, torbiele, głęboka próchnica zębów, choroby przyzębia, kamica ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej.

Podczas badania siedzisz nieruchomo, specjalny aparat rentgenowski wykonuje ruch obrotowy dookoła twojej głowy. Wynik otrzymujesz w formie cyfrowej zapisanej na płycie CD.