Stomatologia Szczecin prawobrzeże - Periotest - Apolonia

Periotest

Periotest pozwala Nam na:

  • błyskawiczną i obiektywną ocenę przyzębia, stopnia osteointegracji implantu i zgryzu
  • wczesne diagnozowanie chorób przyzębia
  • ocenę początkowych lub istniejących zmian w strukturze przyzębia
  • monitorowanie leczenia periodontologicznego, implantologicznego poprzez obiektywne i powtarzalne badania kontrolne
  • śledzenie wyników działań profilaktycznych jak, np. usunięcia kamienia nazębnego, wpajania zasad higieny jamy ustnej
  • szybką i obiektywną ocenę przydatności określonego zęba jako filaru w planowanej terapii

Ale przede wszystkim jest to bezpieczna metoda
określania stopnia integracji implantów z tkanką kostną.