Implanty Dentysta Szczecin - Most na implantach - Apolonia
Strona główna implantologia Most na implantach

Most na implantach

Brak kilku zębów w odcinkach przednim lub bocznych.


W zależności od sytuacji można wprowadzić implanty w miejsca brakujących zębów, czyli jeden brakujący ząb - jeden implant. Sposób najdroższy ale najbardziej fizjologicznie odbudowujący braki.


Drugim sposobem jest wprowadzenie odpowiedniej ilości implantów lecz mniejszej niż w pierwszym, tak aby można było wykonać na nich mosty.


Nie zawsze jednak wykonanie mostu jest najlepszym wyjściem. Czasami bowiem ze wzgędu na znaczne zaniki kości lepiej jest wykonać tak zwany most ruchomy. Most ten odbudowuje braki zębowe ale także defekty kostne a co za tym idzie defekty dziąseł. Są to niezmiernie ważne szczegóły, o których pacjenta powinien poinformować lekarz zanim rozpocznie pracę. Implanty a raczej wykonane na nich uzupełnienia protetyczne przywracają odczucie posiadania własnych zębów.