Stomatologia Szczecin prawobrzeże - Proteza na implantach - Apolonia
Strona główna implantologia Proteza na implantach

Proteza na implantach

Bezzębie - proteza na zatrzaskach lub belce


Pomimo, że nawet początkowo dobrze dopasowane i unieruchomione protezy z czasem z powodu zaniku kości tracą stabilność. W efekcie, po wieloletnim noszeniu protez osiadających dochodzi do tak wielkiego zaniku kości, że nawet używanie kleju nie przynosi efektów.


Wtedy jedynym rozwiązaniem stabilizującym protezy jest wprowadzenie przynajmniej dwóch standardowych implantów lub czterech miniimplantów, które zdecydowanie poprawiają stabilizację.


Procedura ta obejmuje wprowadzenie dwóch implantów w dolnej lub czterech w górnej szczęce. Implanty znakomicie stabilizują protezę na podłożu. Protezy z łatwością można zdjąć, oczyścić i ponownie założyć.