Chirurgia stomatologiczna Szczecin - Przebieg leczenia - Apolonia
Strona główna implantologia Przebieg leczenia

Przebieg leczenia

Przebieg leczenia uzależniony jest od wybranego rozwiązania implantologicznego:

  • Implanty natychmiastowe (jednofazowe) - po osadzeniu implantów w kości są one natychmiast obciążane pracą protetyczną (zęby lub proteza).
  • Implanty odroczone (dwufazowe) - po osadzeniu implantów w kości czeka się kilka miesięcy na wygojenie (najczęściej 3 miesiące dla żuchwy i 4-6 miesięcy dla szczęki) i dopiero po tym czasie wykonuje się protezę, most lub koronę.
  • Natychmiastowa implantacja - Wstawienie implantu bezpośrednio po ekstrakcji zęba.


Zabieg umieszczenia implantu wykonuje się w znieczuleniu miejscowym dzięki czemu jest on całkowicie bezbolesny. Po nacięciu dziąsła umieszcza się implant w kości w miejscu gdzie wcześniej były korzenie zębów naturalnych po czym zakłada się szwy na dziąsła. W zależności od użytej metody pacjent może otrzymać uzupełnienie protetyczne w postaci protezy od razu po zabiegu lub w przypadku zabiegu odroczonego, na czas gojenia się i ossointegracji (do kilku miesięcy) pacjent po zabiegu może nosić dotychczasową protezę lub most. Podczas jednej wizyty można wszczepić kilka implantów.